Privacy disclaimer

a. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens Dvasports is gevestigd op het adres Aalbekeplaats 2 te 8511 Kortrijk Aalbeke met als kbonummer BE0524.658.449.

b. Doeleinden van de verwerking van perssonsgegevens

1. Door toepassing van de wet van 18/9/2017 winnen we de persoonsgegevens in op basis van naam en voornaam, adres, kbonummer en telefoonnummer en e-mailadres.

2. De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens  kunnen we geen zakelijke relaties aanknopen.

3. De verwerking van de persoonsgegevens is zowel van onze klanten, als van onze leveranciers die betrokken zijn bij onze activiteiten.

c. Van elke klant verzamelen we de volgende persoonsgegevens om te verwerken in onze systemen: voornaam en naam, adres, kbonummer, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van externe bronnen zoals KBO, Belgisch Staatsblad en de Nationale Bank. Deze persoonsgegevens zijn boor eigen gebruik en worden niet doorgegeven.

d. We hebben procedures opgesteld op gebied van veiligheid met betrekking tot de verzamelde gegevens als hun bewaring.

e. Wij bewaren de gegevens volgens de instructies van de Wet van 18/9/2017 en dit tot 10 jaar na de stopzetting van de zakelijke relatie met de klant of de leverancier.  Nadien Orden deze gegevens gewist, tenzij er een andere geldende wetgeving ons verplicht tot langere bewaring.

f. Klachten kunnen ingediend Orden via de privacycommissie of de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. HTTP//www.privacycommissie.be tel 02/274.48.00